KONTROLNÍ VYHODNOCENÍ IGC SOUBORU - NARUŠENÍ PROSTORŮ ČR:

Vyhodnocení tracklogu zohledňuje QNH daného dne a naplánované prostory AUP. Není zohledněna aktivace AUP. Výška zemského povrchu je nastavena paušálně na 400m. Tolerance narušení je nastavena na 3 minuty a 100m výškově. Kontrolují se mezery v tracklogu delší než 2 minuty. Při vyhodnocování nejsou archivována žádná data.
!!! Vyhodnocení může trvat až 1 minutu !!!

Zadejte umístění IGC souboru:

nebo jeho URL adresu: