9.A
Fotky z jednotlivých ročníků
Pokud by někdo chtěl dodat své vlastní skupinkové foto, ať jej pošle na e-mailovou adresu dominika.bartonova@seznam.cz nebo ať mi je dá ve škole.

Prvňáci

Druháci

Třeťáci

Čtvrťáci

Páťáci

Šesťáci

Sedmáci